6 основно училище "Свети Никола"

Данни за контакт

Адрес:
6 ОУ "Свети Никола"
ул. “Генерал Гурко” №46А
гр. Стара Загора
6000

пощ. кутия №432

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Ние ви очакваме, свържете се с нас!

Шесто основно училище "Свети Никола" се намира в центъра на
гр. Стара Загора
Директор – тел. 042 210 103
Заместник директори - тел. 042 605 773
Канцелария – тел. 042 605 754

Ел. поща: info-2403219@edu.mon.bg

 


map small

 

По случай най-българския празник - 24  май, Шесто основно училище „Свети Никола“  бе удостоено с колективната награда  „Стара Загора“ – признание за Светиниколското училище като 180-годишно  духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението.

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg