Обществен съвет в Шесто основно училище „Свети Никола“, град Стара Загора

Председател на обществения съвет:

Ваня Тошева (определена със заповед № 10-00-1826/08.09.2023 г. на кмета на Община Стара Загора и заповед № 1821/14.09.2023 г. на директора на VI „Свети Никола“)

Членове:

Татяна Калчева

Даниела Митева

Силвия Чанкова

Невена Стефанова

 

 

Награда  „Стара Загора“ за Светиниколското училище - духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg