Резултати от олимпиади и състезания

Резултати на учениците от олимпиадата по математика

Протокол за резултатите от писмена форма на олимпиадата по математика  - 4 клас

Протокол за резултатите от писмена форма на олимпиадата по математика  - 5 клас

Протокол за резултатите от писмена форма на олимпиадата по математика  - 6 клас

Протокол за резултатите от писмена форма на олимпиадата по математика  - 7 клас

Протокол за резултатите на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по математика

 

Резултати на учениците от олимпиадата по история и цивилизации

Протокол за резултатите от писмена форма на олимпиадата по история и цивилизации  - 5 клас

Протокол за резултатите от писмена форма на олимпиадата по история и цивилизации  - 6 клас

Протокол за резултатите от писмена форма на олимпиадата по история и цивилизации  - 7 клас

Протокол за резултатите на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации - 5 клас

Протокол за резултатите на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации - 6 клас

Протокол за резултатите на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации - 7 клас

 

Резултати на учениците от олимпиадата по география и икономика

Протокол за резултатите от писмена форма на олимпиадата по география и икономика  - 5 клас

Протокол за резултатите от писмена форма на олимпиадата по география и икономика  - 7 клас

Протокол за резултатите на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по география и икономика - 5 клас

Протокол за резултатите на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по география и икономика - 7 клас

 

Протоколи от Националното състезание по Компютърно моделиране за 3 и 4 клас