Училищна среда

Учебно-възпитателният процес в VI ОУ”Свети Никола” се организира и провежда в модерно обзаведени, уютни и красиви кабинети и класни стаи. Обучението  е обезпечено със съвременни технически средства – мултимедийни проектори, интерактивна дъска, безжичен интернет.

В помощ на учениците работят  логопед и психолог.

Училището разполага с училищен стол, който осигурява топъл обяд и закуска. Сградата е с газово отопление. Създадени са условия за физическата култура и спорт на учениците.