Училищна среда

Учебно-възпитателният процес в VI ОУ”Свети Никола” се организира и провежда в модерно обзаведени, уютни и красиви кабинети и класни стаи. Обучението  е обезпечено със съвременни технически средства – мултимедийни проектори, интерактивна дъска, безжичен интернет.

В помощ на учениците работят  логопед и психолог.

Училището разполага с училищен стол, който осигурява топъл обяд и закуска. Сградата е с газово отопление. Създадени са условия за физическата култура и спорт на учениците.

 

 

 

 

 

  

По случай най-българския празник - 24  май, Шесто основно училище „Свети Никола“  бе удостоено с колективната награда  „Стара Загора“ – признание за Светиниколското училище като 180-годишно  духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението.

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg